European Cities Against Child Poverty website

Tervetuloa European Cities Against Child Poverty verkostoon, uuteen EU:n laajuiseen kumppanuusyhteistyöhön. Verkostoa ohjaa GLE (Greater London Enterprise) ja mukana ovat kumppaneina London Development Agency, London Councils sekä Amsterdamin, Budapestin, Helsingin ja Milanon kaupungit. Kaksivuotinen projekti selvittelee lapsiköyhyyden syitä kaupungeissamme käytännön kokemuksia jakamalla. Käytämme kokonaisvaltaista lähestymistapaa lapsiköyhyyden analysoinnissa seuraavien teemojen tarkastelun kautta: kasvatuksen ja terveydenhuollon rooli köyhyyden kehien katkaisemisessa sekä vanhempien työssä käynnin mahdollistaminen ja huonojen asumisolosuhteiden vaikutus lapsiin. Verkoston kautta sosiaalipalveluista vastuussa olevat käytännön toimijat kumppanuuskaupungeissa jakavat koeteltuja ja testattuja lähestymistapoja siitä, kuinka parhaiten vähentää lapsiköyhyyttä aloitteiden ja käytäntöjen avulla. Esittelemme parhaita käytäntöjä kumppanuuskaupungeista ja kehitämme käytännön oppaan tulevaisuuden menettelytapojen muokkaamiseksi – teemme todellisen muutoksen.


GLE logo Mutual Learning on Social Protection and Social Inclusion logo eu logo

This site is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (2007 - 2013)

Accessibility